Lider w branży technicznej ochrony mienia

Kontakt

Usługi

Uprawnienia

O nas

Stefana Żeromskiego 28
72-100 Goleniów

Zapraszamy do kontaktu!

home 2017-03-13T15:01:41+00:00

Siedziba główna naszej firmy znajduje się w Goleniowie

Wspierana poprzez lokalne oddziały w Świnoujściu i w Szczecinie.

Obejmując swoim działaniem znaczny teren północno zachodniej części kraju jesteśmy w stanie spełnić wymagające kryteria czasowe i logistyczne dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie (czas dojazdu do awarii, czas usunięcia usterki, czas wykonania zlecenia). Wykazując się w większości własnym potencjałem środków transportu, łączności, maszyn i narzędzi stajemy się wiarygodnym i stabilnym Partnerem w skomplikowanych i zaawansowanych technicznie projektach.

Posiadamy szereg uprawnień

  • Uprawnienia Stowarzyszenie Elektryków Polskich w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

  • Wpis na listę pracownika kwalifikowanego zabezpieczenia technicznego

  • Zaświadczenie NATO, kryptologia i kryptografia

  • Zaświadczenia o niekaralności

  • Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnej do klauzuli Tajne (w tym NATO)

  • Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego i Zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie OIN

  • Certyfikaty Ochrony Informacji Niejawnej

  • Uprawnienia projektowe Systemów Zabezpieczeń Technicznych klas SA-1/SA-4, Stopnia 1-4 w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, Telewizji Dozorowej, Kontroli Dostępu

  • Uprawnienia projektowe Systemów Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru

  • Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poprzez cykliczny udział w szkoleniach i warsztatach, mamy dostęp do najświeższych informacji oraz tendencji rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony na świecie. Utrzymujemy stałe kontakty z naszymi partnerami zagranicznymi – firmami branży security. W ten sposób nasi Klienci mają możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć techniki w zakresie zabezpieczeń. Jesteśmy profesjonalnym i wiarygodnym partnerem, zapewniającym bardzo wysoki poziom świadczonych usług potwierdzony wieloma referencjami i certyfikatami branżowymi.

Przedmiotem działalności są

Partnerzy handlowi

Kontakt

Click Me!