USŁUGI

Partnerzy handlowi

O nas

Posiadamy szereg uprawnień

 • Uprawnienia Stowarzyszenie Elektryków Polskich w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

 • Wpis na listę pracownika kwalifikowanego zabezpieczenia technicznego

 • Zaświadczenie NATO, kryptologia i kryptografia

 • Zaświadczenia o niekaralności

 • Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnej do klauzuli Tajne (w tym NATO)

 • Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego i Zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie OIN

 • Certyfikaty Ochrony Informacji Niejawnej

 • Uprawnienia projektowe Systemów Zabezpieczeń Technicznych klas SA-1/SA-4, Stopnia 1-4 w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, Telewizji Dozorowej, Kontroli Dostępu

 • Uprawnienia projektowe Systemów Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru

 • Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poprzez cykliczny udział w szkoleniach i warsztatach, mamy dostęp do najświeższych informacji oraz tendencji rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony na świecie. Utrzymujemy stałe kontakty z naszymi partnerami zagranicznymi – firmami branży security. W ten sposób nasi Klienci mają możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć techniki w zakresie zabezpieczeń. Jesteśmy profesjonalnym i wiarygodnym partnerem, zapewniającym bardzo wysoki poziom świadczonych usług potwierdzony wieloma referencjami i certyfikatami branżowymi.

Kontakt

  [recaptcha]
  [acceptance* Polityka id:tak class:nie] Zgadzam się [/acceptance]