CZYM SIĘ ZAJMUJEMY.

Firma Alarm Service Corp Sp. z o.o. jest liderem w branży technicznej ochrony mienia, a w wielu wypadkach pionierem wdrażania nowoczesnych rozwiązań i systemów zabezpieczeń elektronicznych.

 • Ochrona techniczna obiektów – od projektowania i wykonawstwa do serwisu elektronicznych systemów zabezpieczeń
 • Kompleksowe wykonawstwo instalacyjno-budowlane – dostosowanie obiektów do wymaganych nowoczesnych standardów bezpieczeństwa
 • Infrastruktura kablowa i bezprzewodowa – budowa zewnętrznych kanalizacji teletechnicznych i połączeń radiowych
 • Wszelkie instalacje – elektryczne, elektrotechniczne, elektroniczne, automatyka, sterowanie, integracja systemów, inteligentne budynki

NALEŻYMY DO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów, Techników, Inżynierów Systemów Alarmowych,

Północna Izba Gospodarcza

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

OBSZAR DZIAŁANIA.

Siedziba firmy znajduje się w Goleniowie i jest wspierana poprzez lokalne oddziały w Świnoujściu i w Szczecinie. Obejmując swoim działaniem znaczny teren północno zachodniej części kraju jesteśmy w stanie spełnić wymagające kryteria czasowe i logistyczne dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie ( czas dojazdu do awarii, czas usunięcia usterki, czas wykonania zlecenia ). Wykazując się w większości własnym potencjałem środków transportu, łączności, maszyn i narzędzi stajemy się wiarygodnym i stabilnym Partnerem w skomplikowanych i zaawansowanych technicznie projektach.

CERTYFIKATY.

UPRAWNIENIA.

Poprzez cykliczny udział w szkoleniach i warsztatach , mamy dostęp do najświeższych informacji oraz tendencji rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony na świecie. Utrzymujemy stałe kontakty z naszymi partnerami zagranicznymi – firmami branży security. W ten sposób nasi Klienci mają możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć techniki w zakresie zabezpieczeń. Jesteśmy profesjonalnym i wiarygodnym partnerem, zapewniającym bardzo wysoki poziom świadczonych usług potwierdzony wieloma referencjami i certyfikatami branżowymi.

 • Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnej do klauzuli Tajne /w tym NATO/

 • Certyfikaty Ochrony Informacji Niejawnej

 • Wpis na listę pracownika kwalifikowanego zabezpieczenia technicznego

 • Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego i Zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie OIN

 • Zaświadczenie NATO, kryptologia i kryptografia

 • Zaświadczenia o niekaralności

 • Uprawnienia projektowe Systemów Zabezpieczeń Technicznych klas SA-1/SA-4 , Stopnia 1-4 w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, Telewizji Dozorowej, Kontroli Dostępu

 • Uprawnienia Stowarzyszenie Elektryków Polskich w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych